EDUKACJA

EDUKACJA

12.00-16.00 |sale 116, 117, 120|
Centrum Języków Obcych NCK
konsultacje językowe z lektorami

11.00-13.00 |sala 008|
Trening efektywnego uczenia się
“Trenuj z nami Kombinatorami”

11.00-12.00 |sala 006|
Nowohucki Uniwersytet Dzieci – Wydział Przyrodniczy

“Pokombinuj z chemią”

13.00-14.00 |sala 006|
Twórczy Przedszkolak

“Przedszkolaki kombinaki”

14.00-15.00 |sala 008|
Nowohucki Uniwersytet Dzieci – Wydział Robotyki

“Robot – Kombinator”

13.00-15.00 |sala 008|
Nowohucki Uniwersytet Dzieci – Wydział ProGRAmowania

“ZaproGRAmuj kulturę”

15.00-16.00 |sala 006|
Kurs kroju i szycia

“Coolturalna torba”

Dodaj komentarz